Konferencja Languages & Emotions, Języki i emocje

Pierwsza międzynarodowa Konferencja Languages & Emotions, Języki i emocje odbyła się w dniach 2-4 kwietnia 2016. Od tego momentu co roku gościmy prelegentów i uczestników z całego świata. W poprzednich edycjach poruszaliśmy następujące tematy: dwujęzyczność, dwujęzyczność zamierzona, wielojęzyczność, mutyzm wybiórczy, jąkanie, zaburzenia płynności mowy, zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci.

0
Prelegentów z całego świata
0
Uczestników konferencji