20-22 IV

Konferencja
warsztaty
dyskusje

Języki i emocje
Katowice 2017


Moduł AUTYZM I ZESPÓŁ ASPERGERA – część 2


02.09.2017

Moduł AUTYZM I ZESPÓŁ ASPERGERA – część 2: Charakterystyka zaburzeń mowy i komunikacji u osób ze spektrum autyzmu.

18 września 2017, godz. 20:00 – 22:00.
Webinarium prowadzi mgr Alicja Pilch.

Udział w webinarium pozwoli uczestnikowi na:

  • rozpoznawanie wczesnych symptomów zaburzeń komunikacyjnych i językowych u osób
    ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu;
  • poznanie podziału deficytów ilościowych, jakościowych i pragmatycznych zaburzeń komunikacyjnych i językowych u osób z ASD;
  • zapoznanie się z zasadami nauki zachowań werbalnych (krok po kroku) w oparciu o techniki Stosowanej Analizy Zachowań.

Koszt webinarium cząstkowego – 59 zł, za cały moduł, czyli 3 części plus bezpłatny egzamin – 150 zł.

Zgłoszenia pod adresem: webinar@LanguagesAndEmotions.eu

Wpłata na konto bankowe Uniwersytetu Śląskiego, numer konta wysyłamy po zgłoszeniu mailowym.
Pozwala nam to czuwać nad liczbą przyjętych uczestników, gdyż liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Kolejne terminy poszczególnych części modułu to:

  • 25 września: Charakterystyka i funkcjonowanie osób z Zespołem Aspergera (od diagnozy do dorosłości).

Zapraszamy do newslettera Languages & EmotionsOrganizatorzy

 

Partnerzy